Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-BNN-TC, ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí và danh mục mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp.

Để có thêm cơ sở xây dựng giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp kính mời các Công ty thẩm định giá quan tâm tham gia chào giá thẩm định giá đối với danh mục mua sắm vật tư can thiệp tim mạch năm 2024 của Bệnh viện.

(danh mục chi tiết đính kèm theo).

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp. Địa chỉ: Km 13+500 Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

- Thông tin người nhận báo giá: Nguyễn Trọng Cường - Trưởng khoa Dược. SĐT: 0912.229.089; Đỗ Duy Tuấn - Khoa Dược. SĐT: 0982.886.554.

- Hồ sơ chào giá gồm:

+ Báo giá chi phí thẩm định giá: Phụ lục mẫu báo giá kèm theo.

+ Hồ sơ năng lực (bao gồm cả báo cáo tài chính và các hợp đồng tương tự đã thực hiện trong 03 năm gần nhất).

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày đăng thông báo đến 16h30 ngày 22/5/2024.

Mọi thông tin của Bệnh viện - Đơn vị mời báo giá, thẩm định giá, phụ lục đính kèm được đăng tải tại địa chỉ: http://benhviendakhoanongnghiep.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề