#Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

200 tỷ đồng xây trung tâm khám bệnh người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (TP. Hà Nội) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Khám bệnh - Hỗ trợ chăm sóc và điều trị người cao tuổi Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp thông báo mời chào giá

Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp thông báo mời chào giá

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-BNN-TC, ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí và danh mục mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp.