Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho máy tán sỏi laser, Hãng: Shangha Raykeen”.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/402chaogia.pdf?ver=2024-06-24-081626-150 hoặc tải tại đây

2. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 08 Hệ thống ECMO, Hãng: Maquet”.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/403chaogia.pdf?ver=2024-06-24-082047-250 hoặc tải tại đây

3. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện/ vật tư trong 36 tháng cho 168 máy theo dõi bệnh nhân, Hãng: Nihon Kohden”.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/404chaogia.pdf?ver=2024-06-24-082611-307 hoặc tải tại đây

4. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện/ vật tư trong 36 tháng cho 09 máy theo dõi bệnh nhân, Hãng: Mindray”.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/405chaogia.pdf?ver=2024-06-24-082810-220 hoặc tải tại đây

5. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện/ vật tư trong 36 tháng cho 05 máy theo dõi bệnh nhân, Hãng: Axcent Medical”.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/406chaogia.pdf?ver=2024-06-24-083213-990 hoặc tải tại đây

6. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện /phụ kiện trong 36 tháng cho 04 hệ thống ECMO, Hãng: Terumo”

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/407chaogia.pdf?ver=2024-06-24-134437-083 hoặc tải tại đây

7. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho máy rửa dụng cụ, Model: WD250, serial: 99831-1002003, Hãng: Belimed”.

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/408chaogia.pdf?ver=2024-06-24-083559-300 hoặc tải tại đây

8. Mời chào giá “Dịch vụ thẩm định giá toàn bộ giá trị thiết bị: Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh sọ não và Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực, ổ bụng kèm gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thay thế linh kiện/ phụ kiện”

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/409chaogia.pdf?ver=2024-06-24-083858-353 hoặc tải tại đây

9. Mời chào giá “Dịch vụ thẩm định giá toàn bộ giá trị Hệ thống SPECT/CT hai đầu thu CT ≥ 16 lát cắt”

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/410chaogia.pdf?ver=2024-06-24-084225-170 hoặc tải tại đây

10. Mời chào giá “Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh sọ não và Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực, ổ bụng kèm gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thay thế linh kiện/ phụ kiện”

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/411chaogia.pdf?ver=2024-06-24-084446-017 hoặc tải tại đây

11. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 03 hệ thống phẫu thuật nội soi và 01 máy bơm CO2 hãng Aesculap” (412)

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/412chaogia.pdf?ver=2024-06-24-084652-040 hoặc tải tại đây

12. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện /phụ kiện trong 36 tháng cho 02 máy đốt sóng cao tầng (RFA), Hãng: Covidien”

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/413chaogia.pdf?ver=2024-06-24-084856-843 hoặc tải tại đây

13. Mời chào giá “Hệ thống SPECT/CT hai đầu thu CT ≥ 16 lát cắt”

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/414chaogia.pdf?ver=2024-06-24-085041-903 hoặc tải tại đây

14. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện / phụ kiện trong 36 tháng cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner 64 lát cắt, Model: Optima CT660, Serial: 59546YC2, Hãng: GE Healthcare”

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/416chaogia.pdf?ver=2024-06-24-134635-297 hoặc tải tại đây

II. Yêu cầu báo giá:

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định và các yêu cầu khác theo đúng nội dung yêu cầu mời chào giá.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng, lắp đặt, kiểm định theo quy định (nếu có) tại Bệnh viện Chợ Rẫy

III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp. Số điện thoại: 028.38.554.137 - 028.38.554.138 - Line 1213; Email: baogia.bvcr@gmail.com.

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức - Hành chính) (địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan. (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm)

V. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

VI. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận báo giá theo yêu cầu mời chào giá.

VII. Hồ sơ báo giá bao gồm:

1. Báo giá theo mục II “Nội dung yêu cầu báo giá”.

2. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế báo giá.

Chuyên đề