Bệnh viện Chợ Rẫy mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Mời chào giá “Bàn mổ tổng quát kèm gói dịch vụ bảo trì bao gồm thay thay thế linh kiện/ phụ kiện”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/356chaogia.pdf?ver=2024-06-03-155724-393 hoặc tải tại đây.

2. Mời chào giá “Máy hút mỡ kèm gói dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/361chaogia.pdf?ver=2024-06-04-163823-550 hoặc tải tại đây.

3. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 36 tháng cho hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt; model: Optima CT660; số seri: 64912YC9; hãng: GE Healthcare”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/365chaogia.pdf?ver=2024-06-05-165907-850 hoặc tải tại đây.

4. Mời chào giá “Máy khoan mài tốc độ cao trong phẫu thuật sọ não - cột sống kèm gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện, phụ kiện”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/366chaogia.pdf?ver=2024-06-05-165636-637 hoặc tải tại đây.

5. Mời chào giá “Dịch vụ thẩm định giá giá trị toàn bộ máy khoan mài tốc độ cao trong phẫu thuật sọ não - cột sống kèm gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện, phụ kiện”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/367chaogia.pdf?ver=2024-06-05-165427-933 hoặc tải tại đây.

6. Mời chào giá “Dịch vụ thẩm định giá giá trị toàn bộ Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang chụp hình ảnh và phân tích kết quả kỹ thuật xét nghiệm lai tại chỗ phát huỳnh quang (FISH) kèm gói bảo trì, bảo dưỡng 36 tháng bao gồm thay thế linh kiện”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/368chaogia.pdf?ver=2024-06-05-164337-570 hoặc tải tại đây.

7. Mời chào giá “Vật tư y tế”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/379chaogia.pdf?ver=2024-06-06-140328-627 hoặc tải tại đây.

8. Mời chào giá “Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang chụp hình ảnh và phân tích kết quả kỹ thuật xét nghiệm lai tại chỗ phát huỳnh quang (FISH) kèm gói bảo trì, bảo dưỡng 36 tháng bao gồm thay thế linh kiện”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/369chaogia.pdf?ver=2024-06-05-171008-273 hoặc tải tại đây.

9. Mời chào giá “Dịch vụ thẩm định giá giá trị toàn bộ bàn mổ tổng quát kèm gói dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/371chaogia.pdf?ver=2024-06-05-164145-033 hoặc tải tại đây.

10. Mời chào giá “Dịch vụ thẩm định giá giá trị toàn bộ máy hút mỡ kèm gói dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/372chaogia.pdf?ver=2024-06-05-170747-493 hoặc tải tại đây.

II. Yêu cầu báo giá:

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định và các yêu cầu khác theo đúng nội dung yêu cầu mời chào giá.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng, lắp đặt, kiểm định theo quy định (nếu có) tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp. Số điện thoại: 028.38.554.137 - 028.38.554.138 - Line 1213; Email: baogia.bvcr@gmail.com.

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Chợ Rẫy (địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm).

V. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

VI. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận báo giá theo yêu cầu mời chào giá.

VII. Hồ sơ báo giá bao gồm:

1. Báo giá theo mục II “Nội dung yêu cầu báo giá”.

2. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế báo giá.

Chuyên đề