Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An cần mua tiếp 102,2 tỷ đồng vật tư y tế năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế năm 2023 tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An.

Tổng dự toán mua sắm vật tư y tế năm 2023 của Bệnh viện là 102,244 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch, quý I/2023 bắt đầu tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 1 Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế năm 2023 tại Bệnh viện. Gói thầu có 606 mặt hàng với giá 101,913 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, UBND Tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2023 tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An với giá 3,321 tỷ đồng. Thời điểm mở thầu là ngày 16/1/2023. Hiện gói thầu này chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề