(BĐT) - Bệnh viện Bưu điện vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc sử dụng tại Bệnh viện năm 2022 (không bao gồm vị thuốc cổ truyền) với tổng giá dự toán 388,267 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, quý IV/2021, Bệnh viện Bưu điện sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm: Gói thầu số 1 Gói thầu thuốc theo tên generic mua thuốc sử dụng tại Bệnh viện (giá gói thầu 47,141 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Gói thầu thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị mua thuốc sử dụng tại Bệnh viện năm 2022 (giá gói thầu 43,5 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Gói thầu thuốc cho Trung tâm Hỗ trợ sinh sản mua thuốc sử dụng tại Bệnh viện năm 2022 (giá gói thầu 297,6 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện 3 gói thầu trên là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.