Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu “In ấn phẩm năm 2024 - 2025”; gói thầu số 2 : Tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc hạng mục nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 700 m3/ngày đêm lên 900 m3/ngày đêm

Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm.

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu mời chào giá các gói: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu in ấn phẩm năm 2024 - 2025. Gói thầu số 2: Tư vấn Thẩm định giá thiết bị thuộc hạng mục nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 700 m3/ngày đêm lên 900 m3/ngày đêm để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các hàng hóa và dịch vụ phù hợp vui lòng gửi báo giá và hợp đồng tương tự theo mẫu (mẫu báo giá đính kèm thông báo).

Thông tin cũng đồng thời được đăng tải trên website của Bệnh viện:

1. Thông báo mời chào giá gói đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu In ấn phẩm năm 2024 - 2025.

https://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-don-vi-tu-van-lap-e-hsmt-va-danh-gia-e-hsdt-cho-goi-thau-in-an-pham-nam-2024-2025.html

2. Thông báo mời chào giá gói: Gói thầu số 2 - Tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc hạng mục nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 700 m3/ngày đêm lên 900 m3/ngày đêm.

https://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-goi-tu-van-tham-dinh-gia-thiet-bi-thuoc-hang-muc-nang-cap-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tu-700m3/ngay-dem-len-900m3/ngay-dem.html

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Yêu cầu báo giá:

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng tại Bệnh viện Bình Dân.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày phát hành.

Hình thức gửi báo giá:

- Gửi bản cứng có đóng dấu và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Bình Dân. Đ/c: Số 371 đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Gửi File Excel và bản Scan tài liệu kèm theo đến địa chỉ mail: hcqt.bvbd@gmail.com.

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- Hợp đồng tương tự đã trúng thầu tại các đơn vị khác còn hiệu lực trong vòng 12 tháng có chứng thực hoặc sao y của công ty.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Thời hạn gửi báo giá: Xem chi tiết trong nội dung thông báo.

Thông tin liên hệ: Phòng Hành chính quản trị. Đ/c: Số 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3 - Ms Thảo. Điện thoại nội bộ: (0283).839.4747 (Line nội bộ 120).

Bệnh viện Bình Dân thông báo đến Quý đơn vị có quan tâm được biết.

Chuyên đề