Bệnh viện Bạch Mai mời quan tâm và báo giá

Bệnh viện Bạch Mai liên tục đăng tải các thư mời quan tâm/ chào giá về nhu cầu mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất xét nghiệm.

Kính đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quan tâm thường xuyên cập nhật trên website của Bệnh viện Bạch Mai để có thông tin mới nhất.

Mọi thông tin được đăng tải trên website Bệnh viện: http://bachmai.gov.vn.

Chuyên đề