Ngày 31/01: Có 5/304 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 304 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 31/01/2018. 
Ngày 31/01: Có 5/304 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 31/01: Có 5/304 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 299 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên và UBND xã Đức Thủy (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/02/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Ngoài lỗi nêu trên, UBND xã Đức Thủy thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu - TKV (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/02/2018; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/02/2018 đến 16 giờ ngày 12/02/2018, trong khi đóng mở thầu ngày 06/02/2018; Công an thành phố Đà Nẵng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/02/2018 đến 8 giờ 30 ngày 13/02/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan