Ngày 29/11: Có 7/428 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 428 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/11/2017. 
Ngày 29/11: Có 7/428 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 29/11: Có 7/428 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 421 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Sở Y tế tỉnh Sơn La, UBND phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) và Sở Công Thương tỉnh Hà Giang dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 04/12/2017; UBND xã Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/11/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng Huyện ủy Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/12/2017 đến 09 giờ ngày 06/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa và phi tư vấn, Sở Y tế tỉnh Sơn La, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Bình Định nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan