Ngày 28/11: Có 5/454 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 454 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/11/2017. 
Ngày 28/11: Có 5/454 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 28/11: Có 5/454 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 449 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Đoàn an điều dưỡng 296/Tổng cục Hậu cần dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/12/2017 đến ngày 08/12/2017, trong khi đóng thầu ngày 09/12/2017; Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/12/2017 đến 09 giờ ngày 08/12/2017; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/12/2017 đến 09 giờ ngày 11/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư huyện Mường La (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/12/2017 đến ngày 13/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan