Ngày 27/10: Có 4/311 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 311 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/10/2017. 
Ngày 27/10: Có 4/311 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 27/10: Có 4/311 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 307 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình số 1 (trước đây là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cơ bản TP. Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/11/2017; Trung tâm Pháp y tỉnh Kon Tum dự kiến phát HSYC từ ngày 30/10/2017; Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/10/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Cũng trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng bảo đảm dự thầu sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu tư vấn, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu chỉ áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan