Ngày 26/09: Có 4/330 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 330 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/9/2017. 
Ngày 26/09: Có 4/330 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 26/09: Có 4/330 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 326 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/9/2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/9/2017; Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/9/2017 đến 14 giờ ngày 06/10/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: UBND xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) thông báo mời chào hàng gói thầu xây lắp, chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan