Ngày 26/01: Có 6/366 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 366 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/01/2018.
Ngày 26/01: Có 6/366 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 26/01: Có 6/366 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 360 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và UBND phường Xuân Thành (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/01/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/02/2018 đến 09 giờ ngày 07/02/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ, Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Đặt cọc hoặc bằng thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan