Ngày 24/5: Có 4/346 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 346 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/5/2016. 
Ngày 24/5: Có 4/346 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 24/5: Có 4/346 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 342 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng CAD (TP. Hải Phòng) và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 27/5/2016; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/5/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/5/2016 đến 09 giờ 00 ngày 06/6/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan