Ngày 24/07: Có 2/499 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 499 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/7/2017. 
Ngày 24/07: Có 2/499 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 24/07: Có 2/499 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 497 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (TP Hà Nội) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

 

 

Ban biên tập

Tin liên quan