Ngày 24/01: Có 2/232 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 232 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/01/2018. 
Ngày 24/01: Có 2/232 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 24/01: Có 2/232 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 230 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/01/2018; Trung tâm Đánh giá không phá hủy trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/01/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Cũng trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa nêu trên, Trung tâm Đánh giá không phá hủy nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan