Ngày 22/9: Có 4/285 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 285 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/9/2016. 
Ngày 22/9: Có 4/285 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 22/9: Có 4/285 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 281 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, XN Địa vật lý giếng khoan - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/9/2016; Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/9/2016; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/9/2016 đến ngày 19/10/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan