Ngày 22/12: Có 6/255 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 255 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/12/2017. 
Ngày 22/12: Có 6/255 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 22/12: Có 6/255 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 249 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, UBND xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/12/2017; UBND xã Xuân Trường (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/12/2017; Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Nam Phương Tiến dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/12/2017; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/12/2017 đến 08 giờ ngày 04/01/2018; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/12/2017 đến 08 giờ ngày 05/01/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu phi tư vấn, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan