Ngày 22/06: Có 6/409 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 409 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/6/2017. 
Ngày 22/06: Có 6/409 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 22/06: Có 6/409 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 403 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/6/2017; Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/6/2017 đến ngày 28/6/2017, trong khi đóng thầu ngày 29/6/2017; Công an tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/6/2017; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/6/2017 đến 14 giờ 00 ngày 04/7/2017; Bệnh viện Đa khoa huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/6/2017 đến 9 giờ 00 ngày 05/7/2017, trong khi đóng thầu 14 giờ 00 cùng ngày.

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan