Ngày 20-22/10: Có 4/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 20, 21 và 22/10/2018. 
Ngày 20-22/10: Có 4/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 20-22/10: Có 4/503 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 499 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý dự án sửa chữa, cải tạo nhà A, nhà D và khuôn viên tại 37 Hùng Vương (TP. Hà Nội) và Công ty Điện lực Phú Thọ đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số thông báo lần lượt là: 20181050323 – 00 và 20181047870 - 00), đều nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. HCM và Văn phòng HĐND tỉnh Hưng Yên đăng tải TBMT gói thầu mua sắm quy mô nhỏ (số thông báo lần lượt là: 20181049657 - 00 và 20181048062 - 00) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan