Ngày 19/5: Có 7/280 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 280 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/5/2016. 
Ngày 19/5: Có 7/280 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 19/5: Có 7/280 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 273 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/5/2016; Công ty TNHH Tư vấn và Thiết bị Đồng Thắng (tỉnh Đồng Tháp) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/5/2016 đến 10 giờ ngày 27/5/2016; Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Mở rộng khuôn viên Huyện ủy huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/5/2016; Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/5/2016 đến 9 giờ ngày 30/5/2016; Văn phòng Huyện ủy Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/5/2016 đến 17 giờ ngày 27/5/2016, trong khi đóng thầu ngày 01/6/2016; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/5/2016 đến 17 giờ ngày 31/5/2016, trong khi đóng thầu ngày 01/6/2016.

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160508672-00) theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan