Ngày 19/09: Có 3/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 19/9/2018. 
Ngày 19/09: Có 3/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 19/09: Có 3/426 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 423 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Sở Y tế tỉnh Phú Yên đăng tải TBMT 02 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180936444-00 và 20180936545-00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20180935636-00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn hai túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, Khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng với gói thầu chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan