Ngày 19/07: Có 2/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 19/7/2018. 
Ngày 19/07: Có 2/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 19/07: Có 2/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 419 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung Tổng công ty Điện lực miền Trung đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (số thông báo là: 20180746167-00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180745930-00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan