Ngày 17/01: Có 7/276 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 276 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/01/2018. 
Ngày 17/01: Có 7/276 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 17/01: Có 7/276 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 269 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Quốc Tuấn (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/01/2018; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/01/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp, Công ty CP Thủy điện Bồng Lai dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/01/2018 đến ngày 10/02/2018; Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/01/2018 đến ngày 01/02/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, UBND xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng trị đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20180108869-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.                  

Ban biên tập

Tin liên quan