Ngày 13/11: Có 6/464 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 464 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/11/2017. 
Ngày 13/11: Có 6/464 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 13/11: Có 6/464 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 458 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/11/2017; Cục thuế tỉnh Cao Bằng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/11/2017; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đăk Nông dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/11/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải TBMT gói thầu xây lắp, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh ngân hàng”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên và Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan