Ngày 13/10: Có 6/344 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 344 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/10/2017. 
Ngày 13/10: Có 6/344 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 13/10: Có 6/344 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 338 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trạm Khuyến nông khuyến lâm huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/10/2017; Văn phòng HĐND và UBND thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/10/2017; UBND xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/10/2017 đến 08 giờ 45 ngày 23/10/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu phi tư vấn quy mô nhỏ, Trung tâm Phân tích và kiểm nghiệm (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: UBND phường Cự Khối (quận Long Biên, TP. Hà Nội) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Áp dụng bảo đảm dự thầu sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu tư vấn, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu chỉ áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan