Ngày 13/06: Có 6/563 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 563 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/6/2017. 
Ngày 13/06: Có 6/563 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 13/06: Có 6/563 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 557 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Bệnh viện Đa khoa huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/6/2017; Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Gia Bảo (tư vấn cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/6/2017 đến 09 giờ ngày 23/6/2017; UBND Phường 2 (Quận 6, TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/6/2017 đến 09 giờ ngày 26/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Sở Tài chính tỉnh An Giang và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đăng ký TBMT gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan