Ngày 12/07: Có 8/424 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 424 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/7/2017. 
Ngày 12/07: Có 8/424 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 12/07: Có 8/424 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 416 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/7/2017; Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa dự kiến phát hành HSYC, HSMT từ ngày 17/7/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/7/2017 đến 08 giờ ngày 24/7/2017; UBND xã Phú Yên (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/7/2017 đến 09 giờ ngày 24/7/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/7/2017 đến ngày 31/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan