Ngày 11/04: Có 2/381 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 381 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 11/4/2018. 
Ngày 11/04: Có 2/381 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 11/04: Có 2/381 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 379 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số TBMT là: 20180430361 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai loại gói thầu: Nhà khách T78 (TP. Hồ Chí Minh) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Vệ sinh quét lá, tưới cây, nhổ cỏ, cắt tỉa cành - nhánh cây, thay thế cây kiểng, cung cấp phân bón và thuốc trừ sâu cho cây - hoa kiểng trong khuôn viên Nhà khách T.78 (số TBMT là: 20180431173 - 00), nêu loại gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 23 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan