Ngày 10/6: Có 6/439 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 439 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/6/2016. 
Ngày 10/6: Có 6/439 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 10/6: Có 6/439 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 433 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) và Trường THCS Ninh Xá (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/6/2016; Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/6/2016. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Long An thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan