Ngày 09/06: Có 7/471 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 471 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/6/2017. 
Ngày 09/06: Có 7/471 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 09/06: Có 7/471 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 464 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/6/2017; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Bình Điền (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/6/2017 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản Tỉnh đoàn Bắc Kạn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/6/2017 đến 08 giờ ngày 21/6/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH và TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam); UBND phường Trương Quang Trọng (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và Công ty CP Cấp nước Phú Thọ không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan