Ngày 08/12: Có 8/439 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 439 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/12/2017.
Ngày 08/12: Có 8/439 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 08/12: Có 8/439 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 431 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/12/2017; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/12/2017; Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/12/2017 đến 08 giờ ngày 21/12/2017; Trường Đại học Hồng Đức dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/12/2017 đến 08 giờ ngày 21/12/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Cũng trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp nêu trên, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT gói thầu xây lắp, phi tư vấn quy mô nhỏ, Ban Quản lý dự án các công trình XDCB huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu), Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội - Chi nhánh toa xe Hà Nội và Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan