Ngày 08/02: Có 1/271 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 271 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/02/2018. 
Ngày 08/02: Có 1/271 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 08/02: Có 1/271 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 270 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Công ty cổ phần X20 (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ ngành may hoặc tương đương Quý I năm 2018” thuộc Dự án “Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại các đơn vị” dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/02/2018.

Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

Tin liên quan