Ngày 06/02: Có 4/362 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 362 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 06/02/2018. 
Ngày 06/02: Có 4/362 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 06/02: Có 4/362 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 358 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/02/2018; Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/02/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Không nêu hình thức bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND thị trấn nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Quao nêu giá trị bảo đảm dự thầu, nhưng không nêu hình thức bảo đảm dự thầu. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một trong các hình thức: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan