Ngày 05/10: Có 2/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 05/10/2018. 
Ngày 05/10: Có 2/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 05/10: Có 2/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 419 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 01 tỷ đồng (số thông báo là: 20181012936-00), nêu hình thức lựa chọn nhà thầu “Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước”. Đơn vị này cần biết, theo Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Hùng Cường (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đăng tải TBMCH gói thầu hỗn hợp (số thông báo là: 20181011372-00), nêu hình thức lựa chọn nhà thầu “Chào hàng cạnh tranh trong nước”. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với loại gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan