Becamex IJC lãi quý IV/2021 đạt 67 tỷ đồng, giảm 54%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần giảm 13% so với quý IV/2020, xuống 262 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu (43%) với hơn 141 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn thu từ các mảng khác như bán vé cầu đường, xây dựng... đều thấp hơn cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Becamex IJC ghi nhận lãi sau thuế quý IV/2021 giảm 54% xuống gần 67 tỷ đồng.

Tính chung năm 2021, Becamex IJC đạt doanh thu thuần 2.601 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế tăng 68%, đạt 621 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của Công ty tăng hơn 170 tỷ đồng lên hơn 6.807 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng 10% đạt hơn 4.023 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Vay nợ ngắn hạn tăng 9% lên hơn 521,5 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 17% xuống mức 601,5 tỷ đồng.

Chuyên đề