(BĐT) - HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, Becamex IJC dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 3.072 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng 77% đạt 797 tỷ đồng.

Becamex IJC hoạt động chính trong 2 lĩnh vực thu phí BOT và bất động sản. Sau khi thực hiện bán đấu giá thành công 80 triệu cổ phần thu về hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020, Becamex IJC hiện có vốn điều lệ hơn 2.170 tỷ đồng. Sau quá trình tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) tại Becamex IJC giảm từ 78,8% còn 49,76%.

Công ty cho biết, số tiền thu về từ đợt bán vốn sẽ dùng 570 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất tại Dự án SunFlower, 230 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất tại Dự án Aroma, phần còn lại nếu giá chào bán cao hơn thị giá, sẽ bổ sung vào vốn kinh doanh.

Được biết, giai đoạn 2 của Dự án SunFlower dự kiến mang lại doanh thu 1.551 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng. Trong khi đó, việc triển khai nốt phần dự án còn lại của Aroma được kỳ vọng sẽ mang lại cho Becamex IJC tổng doanh thu khoảng 1.258 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 138 tỷ đồng.