(BĐT) - Chiều 13/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành chương trình làm việc của Phiên họp thứ 26. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về 8 dự án luật và giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016”. UBTVQH cũng đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, thường trực các ủy ban, thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban cũng như các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH tiếp tục hoàn chỉnh các dự án luật và báo cáo giám sát theo kết luận của từng nội dung đã được UBTVQH thảo luận và cho ý kiến, hoàn thành các nghị quyết đã được thông qua để ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau phiên họp này, trong tháng 9 tới, UBTVQH sẽ họp Phiên họp thứ 27. Đây là phiên họp có nhiều nội dung quan trọng, dự kiến diễn ra trong 8 ngày.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động, khẩn trương chuẩn bị những nội dung đã dự kiến trong chương trình phiên họp; nhấn mạnh việc không để xảy ra tình trạng gửi tài liệu chậm hoặc xin thay đổi chương trình theo dự kiến và không chuyển nội dung của phiên họp từ tháng 9 chuyển sang tháng 10.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, UBTVQH đã cho ý kiến về việc hạn chót là ngày 30/9 sẽ xem xét, cho ý kiến tất cả các vấn đề thuộc về Kế hoạch tài chính 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, sử dụng các nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nguồn vốn dự phòng của đầu tư công trung hạn để báo cáo UBTVQH cho ý kiến.