BCG lên kế hoạch trả cổ tức năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐQT Công ty CP Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức 8% bằng tiền mặt. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự kiến vào tháng 7/2021, thời gian thanh toán dự kiến ngày 29/7/2021.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 50:1. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (hơn 248,5 tỷ đồng). Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện sau khi được UBCK thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu, dự kiến trong tháng 7/2021.

Mới đây, ĐHCĐ thường niên Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu thuần 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 806,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 190% về doanh thu và 203% về lợi nhuận. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 12%.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 633,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 64,6% và 1.393,3% so với cùng kỳ năm trước.Bamboo Capital

Chuyên đề