BCG chốt danh sách cổ đông phát hành thêm hơn 68 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 22/1 tới, Công ty CP Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 68 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 29/1 đến ngày 3/3 và quyền mua được chuyển nhượng 1 lần, không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 29/1 đến ngày 5/3, chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.688,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 79,3% và giảm 19,5% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 1.913 tỷ đồng, tăng 24% và lợi nhuận sau thuế là 184 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm 2019.

Chuyên đề