BCE trả cổ tức 5% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã chứng khoán: BCE - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, ngày 12/10, Công ty sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền. Thời gian dự kiến thực hiện thanh toán là ngày 26/10.

Với 35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ thực hiện trả tổng cộng 17,5 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 95,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 13,15 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,36 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 7,21 tỷ đồng, giảm 92,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 12,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 24,14 tỷ đồng.

Chuyên đề