Bất động sản Phát Đạt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 7%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 25,92 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 7%, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 259,18 tỷ đồng. Số cổ phiếu này không hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III và quý IV/2020.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 1.182 tỷ đồng, giảm 40%; tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt gần 350 tỷ đồng, tăng 13,42% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng, tăng 15,6% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư