(BĐT) - Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) vừa thông qua Nghị quyết triển khai chào bán 20 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, 30/11 là ngày cuối cùng để các cổ đông hiện hữu đăng ký mua cổ phần.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần với tỷ lệ thực hiện 4:1 (tức cổ đông sở hữu 4 cổ phần sẽ có quyền mua 1 cổ phần mới).

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (200 tỷ đồng) được VNI sử dụng đầu tư hệ thống hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, thành lập 10 chi nhánh mới trong giai đoạn 2020 - 2021 và đầu tư tài chính.

Tính đến cuối quý III/2020, tổng tài sản VNI đạt hơn 2.515 tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 828 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động bảo hiểm của VNI đạt 836,8 tỷ đồng, tăng trưởng 34,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng.