(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 63NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 (NQ63).
Bộ KH&ĐT đề nghị báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ KH&ĐT đề nghị báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại công văn hỏa tốc gửi đi ngày 11/8/2021, Bộ KH&ĐT thông tin, tại NQ 63, Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công, trong đó tập trung các dự án lớn, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;… Tuy nhiên, trong tháng 7 và tháng 8, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, việc tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công chưa thể thực hiện được. Vì vậy, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai báo cáo một số nội dung.

Cụ thể, tiến độ, kết quả thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại điểm 5 mục III NQ 63. Các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung các dự án lớn về giao thông, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh, khoa học, giáo dục, y tế… ; các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Đồng thời xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo các nội dung nêu trên, gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 16/8/2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.