(BĐT) - Ngày 5/7/2021, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có văn bản gửi các bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, TTCP yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 (thời kỳ báo cáo từ ngày 1/8/2020 đến ngày 31/7/2021), thời hạn gửi báo cáo trước ngày 5/8/2021 để TTCP tổng hợp, tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kỳ hợp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trong nội dung báo cáo, cần quan tâm đến những lĩnh vực, vấn đề mới nổi lên, phát sinh khiếu nại, tố cáo, nguyên nhân tăng, giảm; việc thực hiện đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, trả lại cho công dân, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm…