(BĐT) - CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (Mã CK: SPP) vừa thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và trình chỉ tiêu kinh doanh 2018 với lợi nhuận tăng mạnh.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 15% và vượt 5% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016 và hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

Năm 2018, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 33 tỷ đồng (tăng 20%) và 26,4 tỷ đồng (tăng 22,4%); tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%.

Mặc dù kết quả kinh doanh vẫn có sự tăng trưởng tốt song cổ phiếu lại lao dốc từ vùng trên 25.000 đồng/cổ phiếu xuống mức 6.300 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3.