(BĐT) - Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI, mã chứng khoán: SVI) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh đạt 1.810 tỷ đồng tổng doanh thu, 140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020, Công ty đã thu về hơn 1.687,8 tỷ đồng doanh thu thuần, hoàn thành 93% mục tiêu đề ra, trong đó 1.630,5 tỷ đồng là doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 183,15 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 146,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty ghi nhận hơn 1.089 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.