Ban Quản trị nhà chung cư Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ Phường 3, Quận 6, TP.HCM thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Gói thầu “Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ P hường 3, Q uận 6, TP. HCM”

Bên mời thầu: Ban Quản trị nhà chung cư Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ Phường 3, Quận 6, TP.HCM.

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ Phường 3, Quận 6, TP.HCM.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ Phường 3, Quận 6, TP.HCM.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến từ tháng 07/2024 đến tháng 07/2026.

Tên dự án: Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ Phường 3, Quận 6, TP.HCM.

Nguồn vốn: Kinh phí do các chủ sở hữu căn hộ đóng phí quản lý vận hành, các chủ sở hữu khác đóng phí quản lý vận hành cho phần sở hữu chung của cả tòa nhà, các nguồn thu khai thác dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ Phường 3, Quận 6, TP.HCM.

Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời điểm và ngày phát hành HSMT: Từ 08h00 ngày 18/4/2024 đến 17h00 ngày 25/4/2024.

Mã TBMT: 01/2024/TBMT-BQT.

Địa chỉ phát hành HSMT: Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ Phường 3, Quận 6, TP.HCM (cổng 445 Gia Phú) - Phòng Sinh hoạt cộng đồng (tầng 2).

Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 VND/nhà thầu (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn/nhà thầu).

Hình thức bảo đảm: Theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Thời điểm đóng thầu: 09h30 ngày 08/5/2024.

Thời điểm mở thầu: 10h00 ngày 08/5/2024.

Địa chỉ nộp HSDT:Trung tâm Dịch vụ và Căn hộ Phường 3, Quận 6, TP.HCM (cổng 445 Gia Phú) - Phòng Sinh hoạt cộng đồng (tầng 2).

Số điện thoại liên hệ: 091 9286825 - Ms. Tố Hoa; 098 2903390 - Ms. Mai.

Chi phí phát hành HSMT: 1.000.000 VND/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng/bộ).

Ghi chú: Thời gian được quy định trong TBMT này tính theo giờ Việt Nam.

Chuyên đề