Ban Quản lý dự án 4 thông báo mời tham gia thực hiện các gói thầu tư vấn

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 15/5/2024 trên Báo Đấu thầu và từ ngày 15/5/2024 đến ngày 22/5/2024 trên trang chuyên mục Đấu thầu tại địa chỉ: http://baodauthau.vn, Ban Quản lý dự án 4 đã đăng tải thông báo mời nhà thầu tham gia thực hiện các gói thầu tư vấn nhưng không nhận được bất cứ hồ sơ, tài liệu nào.

Để có nhà thầu thực hiện, Ban Quản lý dự án 4 tiếp tục trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia thực hiện các gói thầu tư vấn sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức và phương thức LCNT

Thời gian tổ chức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán

373,289

Chỉ định thầu rút gọn

40ngày

Quý III/2024

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán

23,052

Chỉ định thầu rút gọn

40ngày

Quý III/2024

Trọn gói

20 ngày

3

Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định giá

50,000

Chỉ định thầu rút gọn

40ngày

Quý III/2024

Trọn gói

20 ngày

4

Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát

210,539

Chỉ định thầu rút gọn

30ngày

Quý IV/2024

Trọn gói

210 ngày (theo tiến độ gói thầu số 6)

5

Gói thầu số 8: Tư vấn kiểm thử

141,892

Chỉ định thầu rút gọn

30ngày

Quý IV/2024

Trọn gói

20 ngày

6

Gói thầu số 9: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

81,501

Chỉ định thầu rút gọn

30ngày

Quý IV/2024

Trọn gói

30 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Mọi hồ sơ, tài liệu gửi về: Ban Quản lý dự án 4. Đ/c: Số 354 đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Email: pmu4.na@gmail.com. Liên lạc: Ông Nguyễn Thế Anh - ĐT: 0903.265.777.

Thời gian liên hệ tham gia: Từ ngày 27/6/2024.

Chuyên đề